יום שישי, 24 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט בשבט תשע"ז
נדר הוא קרבן שהנודב מקבל על עצמו בלשון "הרי עלי" ולכן חייב באחריות הבהמה אם אבדה או נגנבה עד שיקריב כמו שנדר. לעומת זאת, נדבה היא קרבן שהנודר מקבל על עצמו בלשון "הרי זו" ולפיכך אם אבדה הבהמה או נגנבה אינו חייב באחריותה ואינו צריך להביא קרבן אחר (רמב"ם מעשה הקרבנות יד,ד-ה).

יבנה המקדש: על הדרך לגאולת הר הבית

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
הדרך הנכונה לגאולת הר הבית • בדף שביעי של הגיליון השני מסתיים מאמרו מאמרו של הרב יוסף אלבום במסגרת המדור דעה אישית

מה עניין מקדש להר סיני? - לפרשת משפטים / עידית ברטוב

ממעמד הר סיני לבית המקדש || פרשת משפטים
בשולי פרשת משפטים מופיע תיאור של מאורע נשכח, אשר לכאורה מצוי בצלו של מעמד הר סיני ומתן תורה. מדובר בעליית משה אל ה', בניית המזבח לרגלי ההר וההקרבה בו, בהמשך מניח משה מחצית מן הדם באגנות ומחציתו זורק על המזבח, אז הוא קורא בפני העם בספר הברית, ובזאת נכרתת הברית בין העם ואלוקיו, שבסופה יורדים מלמעלה "לוחות הברית".

צפו: מאתמול - נהירת המונים להר הבית לקראת אדר

המוני עולים יהודים להר הבית || לקראת חודש אדר
רבים עלו כבר אתמול להר הבית לרגל תחילת חודש אדר  תלמידי ישיבת בית שאן ורבניה עלו להר בהדרכת הרב ישראל אריאל  הרב הפתיע את העולים כשסיפר ששימש כרבה של העיר לפני כארבעים שנה  עקב העומס הרב נאלצו עשרה עולים בצהרי להסתפק שבעליה חפוזה לחלק קטן מתוספת הורדוס של הר הבית  תנועות המקדש צופות עלייה ניכרת במספר העולים בטהרה בחודשים הקרובים

השבוע האחרון של חודש שבט בהר הבית

השבוע בהר הבית || וְלָקַחְתָּ אֶת-כֶּסֶף הַכִּפֻּרִים... עַל-עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד
מאות יהודים עלו השבוע להר הבית  ח"כ יהודה גליק, לא מה שחשבתם >>  ח"כ לשעבר משה פייגלין חזר לעלות להר הבית >>  תלמידי ישיבת בית שאן ורבניה עלו להר הבית בראשות הרב ישראל אריאל שליט"א  90 תלמידי מכינת השחר עלו להר הבית.
פינת החדשות הלא נעימות:
ארבע נערות נעצרו ליד שערי הר הבית ללא סיבה נראית לעין  תום ניסני, יו"ר תנועת סטודנטים למען הר הבית נעצר בהר הבית   בצהרי יום חמישי עלו תלמידי ישיבת בית שאן להר הבית לאחר תיאום מוקדם עם המשטרה  התלמידים הוכנסו להר באיחור של יותר מעשר דקות בעוד בחוץ ממתינים לפחות עשרה יהודים במשך 55 דקות  שניים מתלמידי ישיבת בית שאן עוכבו לאחר שקרעו את חולצותיהם בהר הבית למראה חורבן המקדש  עשרת היהודים הממתינים נאלצו להסתפק בהצצה חפוזה של פחות מחמש דקות בהר הבית

כיצד נבצע את מצוות מחצית השקל?

שבת שקלים || כך מתבצעת מצוות מחצית השקל
חלקו של כל אחד מעם ישראל בבית המקדש, מתממש במצוות מחצית השקל  בכל שנה בחודש אדר זוכים עם ישראל לתת מממונם למימון הוצאות בית המקדש.
לדעת השפת אמת זהו המקור לשמחה באדר:
"שם בגמ' כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה, לולי פירש"י משום פורים ופסח, ויותר נראה מהא דתלי ליה באב משום שבאדר היה קיום הקרבנות והמקדש, דבאדר זמן שקלים לחדש בניסן התרומה חדשה ונדבו בני ישראל בשמחה שקלי הקודש וכמבואר כמה פעמים בפסוק כשהתנדבו בני ישראל למקדש היה שמחה גדולה בעולם, וכיון שקבלו עליהם בשמחה נדבת הלשכה עדיין השמחה נמצא באדר וכשקורין פ' שקלים מתעורר זה"

יום חמישי, 23 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח בשבט תשע"ז
קרבן עולה או שלמים יכול לבוא בשותפות, אך המנחה אינה באה בשותפות, אלא כל אחד שירצה מתנדב בפני עצמו (רמב"ם מעשה הקרבנות יד,ב).

תשים סנהדרין אצל המקדש/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת משפטים תשע"ז
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שואל רש"י: 'למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? - לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש! (ומקור דבריו במכילתא דרבי ישמעאל יתרו).

יבנה המקדש: מחשבות על המשך הפעילות

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בדף השישי של הגיליון השני מסתיים מאמרו ההלכתי של הרב אליצור סגל על כניסת טמאים להר הבית ומתחיל מאמרו של הרב יוסף אלבום במסגרת המדור דעה אישי

סיפור ליום הולדתו ה-99 של הרב שלמה גורן זצ"ל

ילדים פותחים את הלב || מתוך העלון השבועי "שבת בשבתו"
הכלה שרצתה להתפלל בהר הבית ולא יכלה  הרב שהאמין וזכה לתקוע בשופר על ההר  המתנה שמחכה לעם שירצה אותה  והמסקנה: "הר הבית בידינו - הר הבית זה בידינו!"  מירב מגני מציגה בטוב טעם את הבעיה, הסיבה, התקוה והפיתרון

יום רביעי, 22 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ז בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ז בשבט תשע"ז

ניתן להביא מנחה בפני עצמה ללא קרבן, אם מתנדב מנחת נסכים לפי שיעור שיבחר: כבש, איל או פר. כמו כן יכול להתנדב מה שנקרא 'קרבן' ובכלל זה: השמן, יין, לבונה או עצים למערכה (רמב"ם מעשה הקרבנות יד,א).

יבנה המקדש: כניסת טמאים להר הבית (המשך)

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בדף החמישי של הגיליון השני מופיע המשך מאמרו ההלכתי של הרב אליצור סגל על כניסת טמאים להר הבית

צפו: הרב ליאור קורא לחדש את מצוות מתנות הכהונה

לחדש ימינו כקדם || הרב דוב ליאור שליט"א
דברים שנאמרו בכנס 'הארץ והמקדש' ט"ו בשבט תשע"ז של המדרשה לידע המקדש • הרב ליאור קורא לחדש את מצוות מתנות הכהונה, הלוייה ומתנות העניים. פטר חמור, זרוע לחיים וקיבה, מעשר עני ומעשר ראשון, ראשית הגז ועוד.

יום שלישי, 21 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ו בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ו בשבט תשע"ז
אדם מתנדב לבית המקדש בנדר או בנדבה קרבן שלמים ויחד עימו אחד מחמשת מיני המנחות: סולת, מחבת, מרחשת, מאפה תנור ורקיקים (רמב"ם מעשה הקרבנות יד,א).

יבנה המקדש: כניסת טמאים להר הבית

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בדף הרביעי של הגיליון השני מופיע המשך מאמרו ההלכתי של הרב אליצור סגל על כניסת טמאים להר הבית

ח"כ לשעבר משה פייגלין חזר להר הבית

המשטרה הסירה התנגדותה || ס' יו"ר הכנסת לשעבר חזר להר הבית
לאחר הרחקה של יותר משנתיים, ח"כ לשעבר משה פייגלין חזר אתמול להר הבית  החלטת המשטרה התקבלה במסגרת מדיניותה החדשה של המשטרה לצמצם למינימום את הרחקתם של יהודים מהמקום

יום שני, 20 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ה בשבט תשע"ז
מידת הקומץ לכל הפחות שני זיתים,  וחייב להקטיר את כל הקומץ ולעיכובא הוא. הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה, שאם לא הקטיר אחד מהם, המנחה לא עלתה לרצון, כמו כן הסולת והשמן מעכבים זה את זה ואפילו מקצת שמן שחסר מהמידה הנכונה מעכב את כל המנחה (רמב"ם מעשה הקרבנות יג,יד).

ח"כ יהודה גליק, לא מה שחשבתם

המסיתים סולקו, וזו היתה השנה הכי שקטה בהר הבית || יהודה גליק
מצד אחד, הוא עלה להתפלל במקום הקדוש יותר מ־1,000 פעם • מצד אחר, הוא נגד חוק המואזין והקים שדולה לחיזוק קשרים בין יהודים למוסלמים • ח"כ גליק, לא מה שחשבתם

יבנה המקדש: המשך פרוטוקול היסטורי

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בדף השלישי של הגיליון השני מופיע המשך הפרוטוקול מישיבת התנועה לכינון המקדש • בהמשך מופיע תחילתו של מאמר הלכתי מאת הרב אליצור סגל על כניסת טמאים להר הבית

צפו: כך הכהנים מתכוננים לערוך את הלחם לפני ה'

תרגול לחם הפנים בבית המקדש || תרגול ט"ו בשבט
וְלָקַחְתָּ סֹלֶת וְאָפִיתָ אֹתָהּ שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה חַלּוֹת שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים יִהְיֶה הַחַלָּה הָאֶחָת • וְשַׂמְתָּ אוֹתָם שְׁתַּיִם מַעֲרָכוֹת שֵׁשׁ הַמַּעֲרָכֶת עַל הַשֻּׁלְחָן הַטָּהֹר לִפְנֵי ה' • וְנָתַתָּ עַל הַמַּעֲרֶכֶת לְבֹנָה זַכָּה וְהָיְתָה לַלֶּחֶם לְאַזְכָּרָה אִשֶּׁה לַה' • בְּיוֹם הַשַּׁבָּת בְּיוֹם הַשַּׁבָּת יַעַרְכֶנּוּ לִפְנֵי ה' תָּמִיד מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּרִית עוֹלָם • וְהָיְתָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וַאֲכָלֻהוּ בְּמָקוֹם קָדֹשׁ כִּי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא לוֹ מֵאִשֵּׁי ה' חָק עוֹלָם.

יום ראשון, 19 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ד בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ד בשבט תשע"ז
סדר הקמיצה לדעת הרמב"ם, פושט את כף ידו ומכניס את כף היד לכלי ואוסף מסולת המנחה באצבעותיו לתוך היד לארבעת אצבעותיו חוץ מהאגודל, ולדעת רש"י הקמיצה היא מה שנכנס לאצבעות היד למעט האגודל והזרת (רמב"ם מעשה הקרבנות יג,יג).

יבנה המקדש: פרוטוקול מקורי

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בגיליון השני של יבנה המקדש מתפרסם המשך פרוטוקול של אחת הישיבות הראשונות של התנועה לכינון המקדש • חומר טוב לא רק להיסטוריונים, אלא לכל מי שרוצה לקדם את מפעל הקמת בית המקדש בימינו

על חילול הר קדשנו

ותחזינה || חוזרים להר
הר הבית. האמת היא, שרק כאשר אנו מזכירים מקום זה, תגובתנו המיידית חייבת להיות אימה. רטט. זיע. כאשר יעקב אבינו זכה לשהות בהר הבית והשיג את גודל קדושת המקום, אמר: "מה נורא המקום הזה (!). אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים" (בראשית כח, יז).

בית מדרש מקדש בקרית ארבע מתחדש

נשים לומדות מקדש || הקרבנות בזוית אקטואלית

החל מחודש אדר יעסקו בבית מדרש מקדש בקרית ארבע בנושא הקורבנות בזוית אקטואלית והחיבור לחיינו כיום • השיעורים מתקיימים מדי יום ראשון בשעה 20:30 בספריה הציבורית בקרית ארבע • נשות קרית ארבע וכל האזור מוזמנות


יום שבת, 18 בפברואר 2017

יבנה המקדש/ שער הגיליון השני

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בגיליון השני של "יבנה המקדש" החלה הרשמת העולים להר הבית "מפרסמין עושי מצוה" • הגילון כולל "בירור הלכה" בדבר "כניסה להר הבית לצורך בנין ותיקון" מהרב אליצור סגל • דעה אישית מאת הרב יוסף אלבום ועוד • הנה שער הגיליון